MOBILAR®.

Workplace Learning Platform.

discover the story

Competency-Based education is about Mastery of Skills,
not time spent in a classroom.

The MOBILAR® approach

MOBILAR® is a portmanteau of “mobile” AND “modular” and uses a methodology that forces the L&D department to generate training concepts starting from a business perspective. Mastering competencies and tasks is key when successfully rolling out this project.

Click on the tabs below to discover more.

Description:

Did your company just hire a new employee?

The next step is to get this colleague up to cruising speed and to the certified level as soon as possible. Maybe your new colleague already gained experience with another brand? Then the question is: what knowledge and skills does this person need to assimilate to be recognized as ‘certified’ according to your company standard? 

These questions are answered via MOBILAR, a modularly structured screening, which is based -among other things- on scientific models and big data in order to be able to identify one’s personal training needs. To make the screening even more consistent with the new reality, this practical exercise is carried out in the dealership, with all brand-specific tools and procedures at hand. This gives MOBILAR the strength to also assess the learning context of the employee and thus further optimize the learning efficiency.

At the end of this screening, a short on-site debrief session will be provided with the training responsible with the aim of drawing up an action plan to reach the desired certified level.

Screening goal:

This screening measures the efficiency of the new employee within the core processes of the company.

Various competencies are and can be assessed during a MOBILAR screening, often spreading over a total of 19 screened modules at once. 

Example for a Technician screening:

 • To what extent is the technician able to use the diagnostic tools correctly in the context of a basic diagnostic assignment?
 • Can he/she follow the standardized protocols? And use the systems correctly for looking up basic technical information in the context of maintenance or repair?
 • Does the technician have the necessary knowledge to give correct input to the warranty advisor for the correct handling of warranty claims?
 • How convenient is the technician when using of a tablet or pc?
 • What knowledge and skills does he/she have regarding reading electrical diagrams, use of the multimeter for basic measurements, interpretation of codes (mass points, plugs, wire colors, vehicle equipment etc.)?
 • What does customer satisfaction mean for him her ? Is he/she able to recognize his/her role in this and determine his/her influence on customer satisfaction rates?
 • To what extent are the procedures and tools present in the workshop to support the technician in performing his/her work according to the companies standard work protocols?

Target group:

 • Every new (or existing) hire.

Duration:

 • Most of the screenings can be done within a 3 hour timeframe: 2,5 hours screening + 0,5 hours debriefing

Pricing:

 • € 250 – € 550 / screening
 • Depending on the job role

Description:

Did your company just hire a new employee?

The next step is to get this colleague up to cruising speed and to the certified level as soon as possible. Maybe your new colleague already gained experience with another brand? Then the question is: what knowledge and skills does this person need to assimilate to be recognized as ‘certified’ according to your company standard? 

These questions are answered via MOBILAR, a modularly structured screening, which is based -among other things- on scientific models and big data in order to be able to identify one’s personal training needs. To make the screening even more consistent with the new reality, this practical exercise is carried out in the dealership, with all brand-specific tools and procedures at hand. This gives MOBILAR the strength to also assess the learning context of the employee and thus further optimize the learning efficiency.

At the end of this screening, a short on-site debrief session will be provided with the training responsible with the aim of drawing up an action plan to reach the desired certified level.

Training goal:

This screening improves the efficiency of the new employee within the core processes of the company.

As during the screening, various competencies will be trained after the MOBILAR screening is done. Multiple modules can be covered, however the core of the MOBILAR methodology is to ‘only’ train the modules that were indicated during the training needs analysis.

Example for a Training for Technician(s):

 • During the screening the Technician was not able to demonstrate a correct and qualitative mastery of the diagnostics tool: a refresh-session (WBT) as well as short 1-to-1 theoretical training is proposed, together with mentoring sessions in the dealership to train effective use of the multimeter on real cases (cars waiting to get serviced).

Target group:

 • Every new (or existing) hire.

Duration:

 • Depending on the result of the screening. On average, 3 to 4 days per person to cover an in-depth personalized training plan.

Pricing:

 • € 595 – € 1295 / day
 • Depending on the job role

Beschrijving:

Inhoud van de training:

In deze training worden de problemen en oorzaken bij het falen van de kettingaandrijving (distributie) toegelicht.

We gaan dieper in op:

 • waarom we meer en meer kettingaandrijving in de motorsturing aantreffen.
 • wat de voor-en nadelen zijn van de kettingdistributie t.o.v. de riemdistributie.

In deze sessie haalt de Trainer veel voorkomende -maar niet voor de hand liggende- problemen bij kettingsets aan, waarbij de oorzaak vaak niet wordt verholpen. Dit resulteert in een terugkerend falen van de kettingaandrijving. Aan de hand van tips & tricks tonen we hoe de reparatie duurzaam kan worden uitgevoerd en de levensduur van de ketting verzekerd wordt.

Vorm:

Een individuele opleiding kettingdistributie van +/- 2 uur.

Documentatie:

Een technische brochure met ruimte voor bijkomende notities per deelnemer.

Prijs:

 • Per sessie: € 750 ex. BTW, inclusief korting 25%.

KMO PORTEFEUILLE VOOR WERKGEVERS

Het is al vaak gezegd: ondernemingen moeten méér investeren in hun menselijk kapitaal. Maar de kostprijs van cursussen en trainingen kan oplopen. Via de kmo-portefeuille past de Vlaamse regering hier een mouw aan. Het is een subsidiemaatregel waarbij je als kmo jaarlijks tot 7.500 euro kan krijgen voor ondersteuning.

IAS is geregistreerd voor de dienst opleiding en dit sinds 28/08/2018

 • Steunpercentage: 20 tot 30% (afhankelijk van de grootte van jouw onderneming)
 • Steunplafond: 7.500 euro per kalenderjaar

Registratienummer: Innovative Automotive Services: DV.O229394

Hoe verloopt de aanvraag en betaling?

 1. De werkgever schrijft de werknemer in voor de opleiding bij het Innovative Automotive Services BVBA
  via mobilar@i-a-s.be.
 2. Vraag de subsidie aan via de website www.kmo-portefeuille.be (ten laatste 14 kalenderdagen na
  aanvang van de prestaties). Registratieprocedure voor de klanten: Federaal token of elektronische identiteitskaart
 3. Bevestiging door Innovative Automotive Services BVBA van de juistheid van de subsidieaanvraag.
 4. U ontvangt een email met de vraag om uw aandeel in de kostprijs te storten.
 5. U stort uw eigen bijdrage in de elektronische portefeuille door middel van een storting aan Sodexo (binnen de 30 kalenderdagen na bevestiging door de dienstverlener).
 6. De Vlaamse overheid vult de elektronische portefeuille aan. De subsidie is nu goedgekeurd en u kan na ontvangst van de IAS-factuur via dezelfde website www.kmo-portefeuille.be.
 7. Sodexo de opdracht geven om het bedrag van de factuur te storten op de rekening van IAS BVBA

Wie komt in aanmerking?

Kmo’s en vrije beroepen die:

 • Gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest, & deel uitmaken van de privésector (minder dan 25% is in handen
  van de administratieve overheid);
 • bovendien een aanvaardbare hoofdactiviteit hebben (volgens de nacecode-lijst);
 • & voldoen aan de regelgeving in het Vlaamse Gewest.

Heb je nog vragen?

Bel naar het gratis nummer: 1700

Algemene voorwaarden KMO Portefeuille:

 • Door de ondertekening van de offerte en planning komt automatisch een overeenkomst tot stand tussen Innovative Automotive Services BVBA, en de concessie, zodoende dat de bestelling van de screening- en opleidingsdagen als definitief dient beschouwd te worden.
 • Na afloop van het traject, volgens besproken planning, zal bovenvermelde concessie vanwege Innovative Automotive Services een factuur ontvangen met de vermelding van de naam van de trainee, evenals het factuurnummer. Indien de totale projectduur meerdere maanden beloopt, behoudt Innovative Automotive Services zich het recht alle geleverde diensten maandelijks aan bovenvermelde concessie uit te factureren.
 • Alle facturen zijn contant betaalbaar, waarbij de factuur bij gebreke aan tijdige betaling zal verhoogd worden met een nalatigheidinterest ten belope van 10% evenals een forfaitaire schadebepaling ten belope van 10% met een minimum van € 250,00, onverminderd de eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.
 • Bij annulering door de concessie na ondertekening en bevestiging van de offerte, meer dan 4 weken voor de aanvangsdatum van een ingeplande/bevestigde dag worden geen extra kosten aangerekend.
 • Bij een ongewettigde annulering minder dan 4 weken, en meer dan 5 dagen voor de start van een ingeplande/ bevestigde dag zal 25% van de geplande opleidingskost voor deze ingeplande/bevestigde dag worden doorgerekend aan de bovenvermelde concessie.
 • Een kost van € 250 exclusief BTW zal worden aangerekend bij annulering die niet gewettigd is, en minder dan 5 dagen voor de start wordt gemeld.
 • Dit dient evenwel voorafgaandelijk per mail medegedeeld te worden aan Innovative Automotive Services BVBA op het volgende mailadres: mobilar@i-a-s.be.
 • Indien de tegemoetkoming (subsidies van de Vlaamse regering (www.kmo-porteuille.be) niet van toepassing is, om welke reden dan ook, heeft dit geen invloed op de betalingsvoorwaarden van de uiteindelijke factuur.
 • Registratienummer Innovative Automotive Services BVBA: DV.O229394

All of the MOBILAR® screenings & trainings are supported by the “KMO-Portefeuille”, giving you the possibility to get up to 30% discount on the retail price.

More info via: Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO)

Other services

Consulting
Mentoring
Screening
Training

Want to make competencies measurable and tangible?